Αρχική

Ελληνική Ομάδα TIMS (TIMS Greece)

Η TIMS (The International Molinological Society – www.molinology.org) είναι η μοναδική διεθνής οργάνωση που ασχολείται με τη μελέτη των μύλων. Το αντικείμενό της Ελληνικής Ομάδας της TIMS είναι οι χειρόμυλοι, ανθρωπόμυλοι, ζωόμυλοι, νερόμυλοι και ανεμόμυλοι που λειτούργησαν στον ελληνικό χώρο, αλλά και οι παρεμφερείς μηχανισμοί όπως λιοτρίβια, νεροτριβές, νεροπρίονα, μαντάνια κ.ά.

Τα μέλη της TIMS από την Ελλάδα και την Κύπρο, αποφάσισαν να επικοινωνήσουν με το ευρύτερο κοινό προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι οι μύλοι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της προβιομηχανικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το οποίο πρέπει να προβληθεί, να καταγραφεί και να διασωθεί κατά το δυνατόν.

Ο στόχος της επικοινωνίας είναι η ενημέρωση του κοινού για τα σχετικά θέματα, αλλά και η ανάπτυξη διαλόγου με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, την ανάπτυξη προτάσεων για έρευνα, διάσωση, μελέτη, αποκατάσταση κ.ά. των σωζόμενων εγκαταστάσεων, τη συγκέντρωση και γνωστοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας και γενικότερα για ότι έχει σχέση με τους ελληνικούς μύλους.  Γι’ αυτό αποφασίστηκε να φιλοξενήσουμε και το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.) που είναι μέλος της TIMS.

Στα πλαίσια αυτά, η βασική μας επικοινωνία θα γίνεται μέσω του διαδικτύου με τη δημιουργία αυτού του website, ενός ιστολογίου (blog.hellenicmills.gr), σελίδας στο Facebook (FB.com\Hellenic.Mills) και στο twitter (@HellenicMills).

Ο διάλογος είναι εξαιρετικά σημαντικός, γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε το blog των Ελληνικών Μύλων και περιμένουμε κείμενα, φωτογραφίες, video, σχόλια, ερωτήματα κ.ά., ώστε να προκληθούν συζητήσεις πάνω σε θέματα ιστορίας, αρχιτεκτονικής, λαογραφίας, τεχνολογίας, οικονομικά κ.ά. που αφορούν τους ελληνικούς μύλους.

Στην προσπάθεια καταγραφής των σωζόμενων εγκαταστάσεων οργανώνουμε κάθε χρόνο εκδρομές, όπου οι θέσεις των μύλων καταγράφονται σε gps, με σκοπό την ένταξή τους στον παγκόσμιο χάρτη των μύλων

Επιπλέον, στο blog αναρτούμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες των μύλων που επισκεφτήκαμε.