Επικοινωνία

Για πληροφορίες που έχουν σχέση με την ελληνική ομάδα μπορείτε να απευθυνθείτε στην εκπρόσωπό της, μέλος του Δ.Σ. TIMS Κατερίνα Τούτουζα (στο email ktoutouza@gmail.com ή στο τηλέφωνο +30 6944 256575).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον ιστότοπο Ελληνικοί Μύλοι μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση timsgreece@gmail.com