ΙτΕΜ

Το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριους σκοπούς:

  • την έρευνα, καταγραφή, μελέτη και προστασία των ιστορικών μορφών μύλων στον Ελληνικό χώρο, καθώς και των συγγενών παραδοσιακών ενεργειακών συστημάτων,
  • τη δημιουργία αρχείου με λειτουργία σχετικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,
  • την εξειδίκευση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού,
  • την ίδρυση Μουσείου της Ιστορίας των Μύλων,
  • την οργάνωση τοπικών και διεθνών συναντήσεων, εκθέσεων, εκδόσεων,
  • την παραγωγή ταινιών και άλλων δραστηριοτήτων που θα προβάλλουν τους μύλους.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Ι.τ.Ε.Μ.:
Αγ. Ασωμάτων 45, Τ.Κ. 105 53 – Αθήνα
email: itemylon@gmail.com
Τηλ. 210 7214381, 6977 787 407 (κα Μαρία Γρυπάρη)
Τηλ. 210 2288755, 6989 754 505 (κα Έλενα Χαλκουτσάκη), email: echal@teemail.gr